Arhiva za kategoriju ‘Rešenja mozgalica 2013/14.’

Rešenje mozgalice 23

618
1. Nikolina Lečić 1-1

2. Dušan Bašić 1-1

3. Marija Ivković 2-1

4. Miloš Filipović 1-3

5. Marko Gocić

6. Tina Mirković

7. Marija Violić

Rešenje mozgalice 21
Krava se veže za kolac, koji se ukopa u centar livade, na kanap dužine poluprečnika livade (livada je u obliku kruga).

Mozgalicu cu tačno rešili:
1. Nikolina Lečić 1-1
2. Živana Ćulafić 1-1
3. Jovana Kuprešanin 1-1
4. Danilo Tadić 2-3
5. Aleksandar Matić 3-4

Prof. D. Radovanović

Rešenje mozgalice 20
7
Mozgalicu cu tačno rešili:
1. Nikolina Lečić 1-1
2. Jovana Kuprešanin 1-1
3. Ana Nikolić 1-1
4. Živana Ćulafić 1-1
5. Marko Tufegdžić 1-3
6. Marija Ivković 2-1
7. Dragan Pantić 2-3
8. Danilo Tadić 2-3
9. Željko Lisica 2-3

prof. D. Radovanović

Rešenje mozgalice 19

1 kilogram
Mozgalicu su tačno rešili:
1. Nikolina Lečić 1-1
2. Živana Ćulafić 1-1
3. Anđela Caričić 1-1
4. Vlade Savić 1-3
5. Marko Tufegdžić1-3
6. Nemanja Todorović 1-4
7. Predrag Joković 2-3
8. Dragan Pantić 2-3
9. Danilo Tadić 2-3
10. Lisica Željko 2-3
11. Aleksandar Matić 3-4
12. Nikola Damnjanović
13. Marina Ješić
14. Sanja Mladenović

Rešenje mozgalice 18

110 stepeni

Mozgalicu su tačno rešili:
1. Anđela Caričić 1-1
2. Nikolina Lečić 1-1
3. Živana Ćulafić 1-1
4. Marko Tufegdžić 1-3
5. Vlada Savić 1-3
6. Tijana Filipović 2-1
7. Ema Bašić 2-1
8. Ivana Mišulić 2-1
9. Iva Mišerić 2-1
10. Natalija Ilić 2-1
11. Danilo Tadić 2-3
12. Lisica Željko 2-3
13. Dragan Pantić 2-3
14. Aleksandar Matić 3-4
15. Vladimir Ristić 3-6
16. Đorović David 4-2

prof. D.Radovanović

Rešenje mozgalice 17

Dušan 60, Stefan 84, Marko 96

 

Mozgalicu su tačno rešili:

 1. Anđela Caričić 1-1
 2. Živana Ćulafić 1-1
 3. Nikolina Lečić 1-1
 4. Dušan Bašić 1-1
 5. Žarko Žugić 2-2
 6. Predrag Joković 2-3
 7. Danilo Tadić 2-3
 8. Željko Lisica 2-3
 9. Vladimir Ristić 3-6
 10. Ljubica Bungin

Rešenje mozgalice 16

81 i 46

 1. Dušan Bašić 1-1
 2. Anđela Caričić 1-1
 3. Nikolina Lečić 1-1
 4. Ivan Jović 1-6
 5. Dragan Pantić 2-3
 6. Predrag Joković 2-3
 7. Željko Lisica 2-3
 8. Danilo Tadić 2-3
 9. Vladimir Ristić 3-6

prof. Dragana Radovanović