Arhiva za kategoriju ‘Rešenja mozgalica 2013/14.’

Rešenje mozgalice 23

618
1. Nikolina Lečić 1-1

2. Dušan Bašić 1-1

3. Marija Ivković 2-1

4. Miloš Filipović 1-3

5. Marko Gocić

6. Tina Mirković

7. Marija Violić

Rešenje mozgalice 21
Krava se veže za kolac, koji se ukopa u centar livade, na kanap dužine poluprečnika livade (livada je u obliku kruga).

Mozgalicu cu tačno rešili:
1. Nikolina Lečić 1-1
2. Živana Ćulafić 1-1
3. Jovana Kuprešanin 1-1
4. Danilo Tadić 2-3
5. Aleksandar Matić 3-4

Prof. D. Radovanović

Rešenje mozgalice 20
7
Mozgalicu cu tačno rešili:
1. Nikolina Lečić 1-1
2. Jovana Kuprešanin 1-1
3. Ana Nikolić 1-1
4. Živana Ćulafić 1-1
5. Marko Tufegdžić 1-3
6. Marija Ivković 2-1
7. Dragan Pantić 2-3
8. Danilo Tadić 2-3
9. Željko Lisica 2-3

prof. D. Radovanović

Rešenje mozgalice 19

1 kilogram
Mozgalicu su tačno rešili:
1. Nikolina Lečić 1-1
2. Živana Ćulafić 1-1
3. Anđela Caričić 1-1
4. Vlade Savić 1-3
5. Marko Tufegdžić1-3
6. Nemanja Todorović 1-4
7. Predrag Joković 2-3
8. Dragan Pantić 2-3
9. Danilo Tadić 2-3
10. Lisica Željko 2-3
11. Aleksandar Matić 3-4
12. Nikola Damnjanović
13. Marina Ješić
14. Sanja Mladenović

Rešenje mozgalice 18

110 stepeni

Mozgalicu su tačno rešili:
1. Anđela Caričić 1-1
2. Nikolina Lečić 1-1
3. Živana Ćulafić 1-1
4. Marko Tufegdžić 1-3
5. Vlada Savić 1-3
6. Tijana Filipović 2-1
7. Ema Bašić 2-1
8. Ivana Mišulić 2-1
9. Iva Mišerić 2-1
10. Natalija Ilić 2-1
11. Danilo Tadić 2-3
12. Lisica Željko 2-3
13. Dragan Pantić 2-3
14. Aleksandar Matić 3-4
15. Vladimir Ristić 3-6
16. Đorović David 4-2

prof. D.Radovanović

Rešenje mozgalice 17

Dušan 60, Stefan 84, Marko 96

 

Mozgalicu su tačno rešili:

 1. Anđela Caričić 1-1
 2. Živana Ćulafić 1-1
 3. Nikolina Lečić 1-1
 4. Dušan Bašić 1-1
 5. Žarko Žugić 2-2
 6. Predrag Joković 2-3
 7. Danilo Tadić 2-3
 8. Željko Lisica 2-3
 9. Vladimir Ristić 3-6
 10. Ljubica Bungin

Rešenje mozgalice 16

81 i 46

 1. Dušan Bašić 1-1
 2. Anđela Caričić 1-1
 3. Nikolina Lečić 1-1
 4. Ivan Jović 1-6
 5. Dragan Pantić 2-3
 6. Predrag Joković 2-3
 7. Željko Lisica 2-3
 8. Danilo Tadić 2-3
 9. Vladimir Ristić 3-6

prof. Dragana Radovanović

Rešenje mozgalice 15

Ivan

Mozgalicu su tačno rešili:

 1. Nikolina Lečić 1-1
 2. Ana Nikolić 1-1
 3. Anđela Caričić 1-1
 4. Živana Ćulafić 1-1
 5. Dušan Bašić 1-1
 6. Nemanja Vukosavljević 1-3
 7. Miloš Filipović 1-3
 8. Dragan Matić 1-3
 9. Nemanja Todorović 1-4

10. Ivan Jović 1-6

11. Sara Majmunović 2-1

12. Anđela Ristović 2-1

13. Tijana Filipović 2-1

14. Natalija Ilić 2-1

15. Dragan Popović 2-1

16. Luka Đurović 2-2

17. Nemanja Marković 2-3

18. Danilo Tadić 2-3

19. Željko Lisica 2-3

20. Dragan Pantić 2-3

21. Goran Jekić 3-3

22. Vladimir Ristić 3-6

Rešenje mozgalice 14

Posted: 26 februara, 2014 in Rešenja mozgalica 2013/14.

Rešenje mozgalice 14
1 rođendan

Mozgalicu su tačno rešili:
1. Dušan Bašić 1-1
2. Živana Ćulafić 1-1
3. Nikolina Lečić 1-1
4. Đorđević Ivana 1-1
5. Kuprešanin Jovana 1-1
6. Nemanja Todorović 1-4
7. Natalija Ilić 2-1
8. Jovana Vasić 2-1
9. Željko Lisica 2-3
10. Danilo Tadić 2-3
11. Dragan Pantić 2-3
12. Aleksandar Radovanović 2-3
13. Nemawa Marković 2-3
14. Goran Jekić 3-3
15. Dragan Živković 3-6
16. Vladimir Ristić 3-6
17. Branislav Jakšić
18. Bobo Vojvodić

Rešenje mozgalice 12

Poštovani učenici, ideja ove mozgalice je bila da se uoče brojevi 365, 28, 30 i 31 i da se povežu sa brojem dana u godini, odnosno u mesecima. Onda bi rešenja bila x=1, y=4 i z=7 (broj meseci koji broje 28, 30 i 31 dan). Ovo je bilo najlakše i bez ikakvog računa. Prijatno sam iznenađena vašim otkrićem još jednog rešenja x=2, y=1 i z=9.
Oba rešenja su tačna.

Mozgalicu su tačno rešili:
1. Ana Nikolić 1-1
2. Nikolina Lečić 1-1
3. Jovana Kuprešanin 1-1
4. Nemanja Todorović 1-3
5. Dragan Matić 1-3
6. Tijana Filipović 2-1
7. Dragan Pantić 2-3
8. Željko Lisica 2-3
9. Predrag Joković 2-3
10. Elmen Abidini