Arhiva za mart 27, 2018

Mozgalica 6

Posted: mart 27, 2018 in Mozgalice 2017/18.

Advertisements

Rešenje mozgalice 5 je: Krevet može da prođe kroz hodnik.

Kako je na krivini ugao od 90 stepeni, a širina hodnika 1,42m, na krivini možemo uočiti kvadrat čija je dužina stranice jednaka širini hodnika. Dijagonala kvadrata je najduži deo krivine, izračunava se pomoću formule d=a√2 i iznosi: d= 1,42·1,41≈2,002 m,
širina kreveta odgovara polovini dijagonale i iznosi 1,001m.
Dakle krevet može da prođe, jedva, ali prolazi 😊

Mozgalicu 5 su uspešno rešili:

Stefan Filipović 1-1
Ivan Vuković 1-4
Vladimir Kostić* 1-4
Miljan Ljiljanić 1-4
Vladimir Marinković 1-4
Stefan Mitrović 1-4
Milan Simić* 1-4
Marko Škorić 1-6

ČESTITAMO SVIMA!