Slika  —  Posted: 27 marta, 2018 in Mozgalice 2017/18.

Rešenje mozgalice 5 je: Krevet može da prođe kroz hodnik.

Kako je na krivini ugao od 90 stepeni, a širina hodnika 1,42m, na krivini možemo uočiti kvadrat čija je dužina stranice jednaka širini hodnika. Dijagonala kvadrata je najduži deo krivine, izračunava se pomoću formule d=a√2 i iznosi: d= 1,42·1,41≈2,002 m,
širina kreveta odgovara polovini dijagonale i iznosi 1,001m.
Dakle krevet može da prođe, jedva, ali prolazi 😊

Mozgalicu 5 su uspešno rešili:

Stefan Filipović 1-1
Ivan Vuković 1-4
Vladimir Kostić* 1-4
Miljan Ljiljanić 1-4
Vladimir Marinković 1-4
Stefan Mitrović 1-4
Milan Simić* 1-4
Marko Škorić 1-6

ČESTITAMO SVIMA!

Slika  —  Posted: 19 marta, 2018 in Mozgalice 2017/18.

Rešenje mozgalice 4 je: 5 minuta.
Ako 5 mašina napravi 5 kolača za 5 minuta, znači 1 mašina napravi 1 kolač za 5 minuta. Zaključujemo da će 100 mašina napraviti 100 kolača za 5 min.

Mozgalicu 4 su uspešno rešili:

1. Janko Stanišić 1-1
2. Stefan Filipović 1-1
3. Filip Andrić 1-3
4. Ivan Novaković 1-3
5. Aleksandar Radojičić 1-3
6. Nikola Đurović* 1-3
7. Ivan Vuković 1-4
8. Stefan Jović 1-4
9. Vladimir Kostić 1-4
10. Miljan Ljiljanić 1-4
11. Stefan Mitrović 1-4
12. Milan Simić 1-4
13. Đorđe Stefanović 1-4
14. Srđan Todorović 1-4
15. Jasmin Koščica 1-5
16. Nenad Gajić 1-5
17. Marko Škorić 1-6
18. Dragan Mitrović 2-5

ČESTITAMO SVIMA!

29103412_1680522961985974_6938483223890493440_n

Slika  —  Posted: 19 marta, 2018 in Mozgalice 2017/18.

Rešenje mozgalice 3 je: 21. septembra .

I način: Brojevi koji su deljivi ujedno sa 4, 6 i 8 su 24, 48, 72, 96, 120 itd. Najmanji među njima je 24. NZS (4, 6, 8) = 24 pa zaključujemo da će se sva trojica ponovo videti najranije za 24 dana. Dakle, 28+3= 31 i još 21 dan u septembru, 21. septembra.

II način: Možemo i da računamo „peške“ : Marko će igrati 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29. septembra, Nemanja će igrati 3, 9, 15, 21, 27. septembra, a Marko 5, 13, 21, 29. septembra. Vidimo da će se termini svoj trojici ponovo poklopiti 21. septembra.

Mozgalicu 3 su uspešno rešili:

1. Janko Stanišić 1-1
2. Uroš Mićović 1-1
3. Stefan Filipivić 1-1
4. Marija Branković* 1-2
5. Mihajlo Stanić 1-2
6. Aleksandar Radojičić 1-3
7. Nikola Đurović* 1-3
8. Ivan Vuković* 1-4
9. Stefan Jović 1-4
10. Vladimir Kostić 1-4
11. Miljan Ljiljanić 1-4
12. Stefan Mitrović 1-4
13. Aleksandar Pavlović* 1-4
14. Srđan Todorović 1-4
15. Bojan Stojnić 2-2
16. Dragan Mitrović 2-5
17. Marko Otašević 2-6

ČESTITAMO SVIMA!

Slika  —  Posted: 11 marta, 2018 in Mozgalice 2017/18.

Rešenje mozgalice 2 je: 1 žuti kliker .
Ako se u kutiji nalazi 1 plavi kliker, zelenih će biti 32+1=33 i ostaje još jedan žuti. Ako ima 2 plava klikera, zelenih će biti 2+32=34, pa bi plavih i zelenih bilo 36, tj. više od 35.

Mozgalicu 2 su uspešno rešili:
1. Janko Stanišić 1-1
2. Stefan Filipivić 1-1
3. Marija Branković 1-2
4. Aleksandar Radojičić 1-3
5. Filip Andrić 1-3
6. Nikola Đurović 1-3
7. Ivan Vuković 1-4
8. Miljan Ljiljanić 1-4
9. Stefan Mitrović 1-4
10. Vladimir Kostić 1-4
11. Srđan Todorović 1-4
12. Nenad Gajić 1-5
13. Nenad Langović 1-5
14. Bojan Stojnić 2-2
15. Nikola Banduka 2-2
16. Milojko Grbić 2-5
17. Aleksandar Petrović 2-5
18. Dragan Mitrović 2-5

ČESTITAMO SVIMA!

 

Slika  —  Posted: 4 marta, 2018 in Mozgalice 2017/18.

Rešenje Mozgalice 1 je: 042

Mozgalicu 1 su tačno rešili:
1. Janko Stanišić 1-1
2. Marija Branković 1-2
3. Mihajlo Stanić 1-2
4. Aleksandar Radojičić 1-3
5. Filip Andrić 1-3
6. Nikola Đurović 1-3
7. Miljan Ljiljanić 1-4
8. Stefan Mitrović 1-4
9. Nenad Gajić 1-5
10. Bojan Stojnić 2-2
11. Luka Stanković 2-2
12. Milojko Grbić 2-5
13. Aleksandar Petrović 2-5
14. Dragan Mitrović 2-5
15. Aleksandra Ilić G12

ČESTITAMO SVIMA!!!